Πρόγραμμα

Στη σχολή μας λειτουργούν δύο αίθουσες χορού, οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας του κράτους.

Studio Philippa Richards '22/'23

Studio Baby Ballet '22/'23