Μάθημα Σύγχρονου χορού - Ballet Arts Liza Kyriakidou

Σύγχρονος Χορός

Απελευθερώστε τη κίνηση και το σώμα σας μέσα απ’τον σύγχρονο χορό!

Ο σύγχρονος χορός έχει κυριαρχήσει στον κόσμο ως ένα από τα σημαντικότερα είδη χορού. Ενθαρρύνει τη δημιουργική ελευθερία και την καλλιτεχνική έκφραση.

Οι λέξεις που εκφράζουν αυτό το είδος χορού:

  • Συστολή
  • Απελευθέρωση
  • Ασκήσεις δαπέδου
  • Πτώση και επαναφορά
  • Αυτοσχεδιασμός

Το syllabus (η ύλη) του συστήματος ISTD, έχει δημιουργηθεί από τον χορευτή και χορογράφο Dr Ross McKim και δέχεται επιρροή από τους χορογράφους Graham, Hawkins και Cohan. Η ύλη αυτή βοηθάει τους μαθητές να εξοικειωθούν σταδιακά με την τέχνη του σύγχρονου χορού.

Στη Ballet arts διδάσκουμε Contemporary ISTD syllabus, με στοιχεία Graham, Contact και Commercial Contemporary για όλες τις ηλικίες.