Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Η σχολή μας λαμβάνει την αποζημιώση ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19.

Leave a Reply